Wat is mediation bij Scheiden nu eigenlijk precies? En wat zijn onze taken?

Wat is mediation bij Scheiden nu eigenlijk precies? En wat zijn onze taken?

Definitie van mediation:

Mediation is een methode van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator genaamd, de betrokken partijen begeleidt bij het bereiken van een oplossing voor hun geschil. De mediator is geen rechter en heeft geen bevoegdheid om een beslissing te nemen voor de betrokken partijen. In plaats daarvan helpt de mediator de partijen om zelf een oplossing te vinden die voor hen beiden aanvaardbaar is.

Dit laatste is een belangrijk punt want als mediators hebben geen mening over jullie situatie. Wij zullen jullie dus ook niet veroordelen of partij trekken. Dit is namelijk niet onze rol. Onze rol is om jullie scheiding te regelen en dat jullie tevreden zijn met de juridische overeenkomst die uiteindelijk getekend zal worden.

Wat zijn onze taken:

  • Ten eerste zijn wij er verantwoordelijk voor dat eenieder zich veilig voelt bij ons aan tafel. In die velligheid ontstaat de ruimte om open te kunnen communiceren en je eigen standpunten te kunnen uiten. In de praktijk zal er dan voor beiden ongeveer evenveel spreektijd zijn.
  • Ten tweede zijn wij er verantwoordelijk voor dat wij de kern van het probleem naar boven proberen te halen. Dit kunnen wij doen door het stellen van vragen om zo de belangen en drijfveren naar boven tafel te krijgen. Doordat deze belangen en drijfveren op tafel komen kunnen wij jullie helpen met het zoeken van een goede oplossing. Die oplossing moet door jullie beiden gedragen worden.
  • Ten derde zijn wij verantwoordelijk voor het faciliteren van de onderhandelingen. Wij zetten hiervoor verschillende technieken in. De belangrijkste is het Harvard onderhandelen middels het stellen van vragen maar ook het goed luisteren naar de antwoorden en het samenvatten ervan. Ook kunnen wij meedenken en verschillende oplossingen voorleggen, waaruit jullie kunnen kiezen.
  • Tot slot zijn wij er verantwoordelijk voor dat jullie afspraken vast worden gelegd in een juridische overeenkomst (de vaststellingsovereenkomst). Hierin staan alle gemaakte afspraken en besproken oplossingen van het geschil weergegeven. Deze vaststellingsovereenkomst wordt dan ondertekend door alle betrokken partijen en is bindend voor jullie.

Wat kan een mediation traject bij ons aan tafel jullie brengen?

Mediation kan bijdragen aan het verminderen van spanningen tussen jullie, wat kan helpen om de relatie te verbeteren, elkaar beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat jullie rust krijgen doordat alle afspraken op papier staan. Klanten geven vaak aan dat ze zich gehoord hebben gevoeld dat het prettig was om zonder ruzie samen te kunnen praten. Dat ze blij waren met de oplossingen die op papier kwamen te staan en dat de relatie na het traject vaak is verbeterd!

Willen jullie er nu ook graag samen uitkomen? Maar lukt dit jullie niet samen? Kom dan bij ons aan tafel!

Logo Spreekhuys