Wat betekent een scheiding voor mijn belastingaangifte?

Wij vinden het zorgelijk dat meer dan 45 procent van de koppels die uit elkaar gaan geen of nauwelijks informatie hebben wat ze nu af moeten spreken over de belasting. Als gevolg hiervan krijgen bijna 30% van de koppels na de scheiding een naheffing. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. En hoe gaan jullie die naheffing dan weer betalen?

 

Hieronder geven wij tips:

Doen jullie gezamenlijk aangifte of apart in het jaar van scheiden?
Je mag in het jaar van de scheiding nog één keer samen aangifte doen. Dit kan voordelen hebben omdat je dan aftrekposten en gezamenlijke inkomsten gezamenlijk kan verdelen. Maar let wel op: als je samen aangifte doet kan dit wel gevolgen hebben voor je eventuele toeslagen en of heffingskortingen.

Ons advies is, maak eerst een proefberekening voor als je samen aangifte doet en eentje wanneer je dat apart van elkaar doet. Dit kun je doen op site van Belastingdienst. Zo zie je het verschil en kunnen jullie dan besluiten wat het voordeligst voor jullie uitpakt.

 

Toeslagen

Als je bij ons gaat scheiden rekenen wij tot in de puntjes uit hoeveel toeslagen jullie gaan ontvangen na de scheiding. Maar let wel op: ga je nu meer of juist minder verdienen vergeet dan niet om dit aan te passen op de site van de Belastingdienst. Niemand zit op het einde van het jaar op een naheffing te wachten dus geef wijzigingen altijd direct door!

 

Kinderopvangtoeslag:

Denk samen goed na wie het contract blijft voorzetten bij de kinderopvang. Het contract kan meestal maar op één naam en adres staan. Maar als jullie er beiden gebruik van maken dan zullen jullie afspraken moeten maken over de kosten die betaald worden en over de teruggave die de contracthouder krijgt.

Ook moeten jullie samen doornemen wat er zal gebeuren als de niet contract houder extra uren nodig heeft. Hoe gaan jullie dan om met de teruggave en hoe gaan jullie dit verrekenen?

 

Partneralimentatie:

Ontvang jij partneralimentatie? Let dan op dat je dit als “inkomen “op moet geven bij de Belastingdienst. Partneralimentatie wordt bij het inkomen uit arbeid opgeteld.
Je inkomen verandert dus als je partneralimentatie gaat ontvangen. Als je je voorlopige aangifte al had aangevraagd, denk er dan aan dat je dit wijzigt.

Partneralimentatie kan ook gevolgen hebben voor je toeslagen. Misschien krijg je minder toeslagen of vervalt er een toeslag. Stel dat jullie afspreken dat je ex-partner de partneralimentatie in een keer wil afkopen en je wilt graag uitrekenen of dat dan gevolgen heeft voor je toeslagen. Dan raden wij aan een proefberekening te maken op www.toeslagen.nl dan kun je toetsen of dit het geval is.

Ben jij betaler van de partneralimentatie let dan op dat dit alleen aftrekbaar is als jullie beiden niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Door de alimentatieverplichting ga je (waarschijnlijk) minder betalen. Kijk als betaler na wat je hebt ingevuld bij je voorlopige aanslag zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Kinderalimentatie

Je bent als ouder samen verantwoordelijk voor de opvoeding en kosten van de kind(eren). Kinderalimentatie heeft geen gevolgen voor je belastingaangifte. Je mag dit bedrag dus niet aftrekken bij de aangifte of opgeven.

 

Woning

Wanneer je een eigen woning hebt dan betaal je een eigenwoningforfait. Vertrekt een van de partners dan is één van de volgende situaties van toepassing:

1) Ik blijf in het huis wonen maar het huis gaan we (nog) niet verdelen.

 

Hypotheekrenteaftrek:

De blijvende partij mag de rente van zijn deel van de hypotheek af blijven trekken. Als dat bijvoorbeeld 50% is dan mag je dat gedeelte dus ook aftrekken. Ook als jullie hebben afgesproken dat de blijvende partij 100 procent betaald dan mag je maar 50% aftrekken. Betaal je als blijvende partner minder of juist meer rente dan het aandeel in de schuld? Dan zul je uit moeten rekenen of je dat deel aan moet geven als ontvangst of betaalde alimentatie.

Het eigen woning forfait ( is een gedeelte van de woz waarde ) dit tel je op bij je inkomen en geef je op bij je aangifte. De vertrekkende partij doet dat voor het resterende deel.

2) Ik blijf in het huis maar het huis is van de ex-partner

 

Hypotheekrente aftrek:

De blijvende partner mag GEEN hypotheekrente meer aftrekken omdat hij of zij geen eigenaar is van het huis. De eigenaar van het huis trekt de hypotheekrente volledig af.

 

Eigen woning forfait:

De eigenaar van het huis geeft het volledige eigenwoningforfait aan bij de Belastingdienst.

3) De ex-partner blijft in het huis, het huis is van jullie samen

Hypotheekrente aftrek:
De vertrekkende partij mag zijn deel van de hypotheek aftrekken. Dit kan alleen de eerste twee jaar na de scheiding. Daarna mag je geen hypotheekrente meer aftrekken. Het deel van de lening dat er na twee jaar nog nodig heeft, geef je als schuld aan bij je vermogen.

 

Eigen woning forfait

De vertrekkende partner geeft het eigenwoningforfait aan voor het deel dat hij of zij eigenaar is in de woning. Dit mag ook tot 2 jaar na de scheiding. De ex-partner geeft het andere deel aan.

4) De ex-partner blijft in het huis, het huis is van mij

 

Hypotheekrente aftrek

De vertrekkende eigenaar mag alle hypotheekrente aftrekken. De bewoner van het huis mag niks aftrekken. Samen zullen jullie afspraken moeten maken over de lasten van het huis. De aftrek van de hypotheekrente van de eigenaar van het huis kan maximaal 2 jaar nadat hij het huis heeft verlaten. De lening die hij of zij na die twee jaar nog heeft moet als schuld worden opgegeven bij het vermogen.

 

Eigen woning forfait

De vertrekkende eigenaar, geeft het volledig bedrag aan woningforfait aan. Na twee jaar is de woning geen eigen woning meer. Dit betekent dat hij het forfait niet meer mag bijtellen. De vertrekkende eigenaar mag het forfait wel blijven aangeven als betaalde alimentatie. Na twee jaar is de lening en de woning een bezitting en een schuld bij het vermogen.

 

Het juiste advies

Willen jullie nu geen naheffing na je scheiding en wil je graag goed advies hoe je dat kunt voorkomen. Kom dan eens bij ons aan tafel wij rekenen alles voor jullie uit zodat iedereen weet waar die aan toe is.