Scheiden op latere leeftijd (60+)

Scheiden op latere leeftijd (60+)

Voor ons zitten een Henk en Magreet. Ik vraag aan Henk wat maakt dat hij na 55 jaar huwelijk wil scheiden. Hij kijkt een beetje verdrietig en schuldbewust naar buiten. Na een korte stilte zegt hij “ ik hoop dat ik nog een paar jaar heb en die laatste paar jaar van mijn leven wil ik graag anders inrichten”. Na deze woorden rollen de tranen over zijn wangen….

De feiten liegen er niet om, ruim een kwart van de mensen die gaan scheiden is boven de vijftig. Deze koppels hebben samen kinderen grootgebracht, zijn soms samen al opa en oma en hebben samen een sociaal leven opgebouwd.

De meest voorkomende reden om te scheiden op latere leeftijd is: uit elkaar gegroeid en levensstijlen die niet meer bij elkaar passen. In het bovenstaande voorbeeld wilde Henk heel graag met de camper lange reizen gaan maken. Magreet daarentegen blijft liever als oppas- oma bij de ( klein) kinderen.

Koppels kijken met een hernieuwde blik na elkaar nadat er meer vrije tijd is gekomen omdat de kinderen groot zijn en ze minder zijn gaan werken of met pensioen zijn gegaan. Ook de emancipatie speelt hierbij een rol. Mensen zoeken in hun partner iemand met wie ze goed kunnen praten, kunnen lachen, zichzelf kunnen zijn ook op seksueel gebied.
Vroeger hing er een groot taboe op scheiden o.a. de kerk, de gemeenschap zorgde ervoor dat je de grote stap niet ging zetten. Nu er op scheiden geen taboe meer rust, weten ook steeds meer vijftig plussers de weg naar onze praktijk te vinden.

Een scheiding van een koppel dat van middelbare leeftijd is, verschilt wel van het scheiden dan bijvoorbeeld dertigers.

We hoeven geen ouderschapsregeling meer op te maken, de kinderen zijn over het algemeen het huis uit. Vaak zijn er wel huisdieren en het gebeurt heel regelmatig dat hier afspraken over worden gemaakt. Wie zorgt voor het dier? en hoe verdelen we de kosten?.

Als je binnen een paar jaar na de scheiding de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, brengt een scheiding nieuwe uitdagingen met zich mee.
Het is dan van cruciaal belang om goed geïnformeerd te zijn over de juridische en financiële aspecten van een scheiding met betrekking tot je pensioen.

Wij inventariseren je pensioenrechten en leggen in duidelijke en heldere taal uit welke keuzes jullie hebben en welke gevolgen deze keuzes hebben. Jullie mogen op verschillende manieren je pensioen verdelen. Het is belangrijk om de voor- en nadelen per optie te bekijken.

We schakelen ook vaak de hypotheekadviseur in, hoe je je pensioen verdeeld kan invloed hebben op je leencapaciteit. Het is van belang dat dit allemaal inzichtelijk is voordat jullie de scheidingspapieren definitief tekenen.

Verder is het van belang dat wij samen met jullie kijken na het socialezekerheidsstelsel dat na de pensioenleeftijd van kracht gaat. Wat houdt dit in voor jullie financiële situatie?
Als we alles in kaart hebben gebracht kunnen jullie op basis van goede informatie keuzes maken die belangrijk zijn voor de toekomst. Eerst betaalde je alles samen nu zijn er dadelijk twee huishoudens. Het geeft rust als je weet wat er na de scheiding financieel op je afkomt.

Twee maanden later zitten Henk en Magreet weer aan tafel. Ze komen de juridische stukken samen tekenen.

We vragen aan ze of ze misschien nog iets tegen elkaar willen zeggen.
Magreet strijkt hem liefdevol over zijn arm en zegt” We hebben de afgelopen tijd heel veel moeten afsluiten ik ben Henk dankbaar voor het fijne huwelijk en de mooie kinderen die hij mij gegeven heeft. Ik zie deze scheiding nu maar als een nieuwe kans voor mij.

Ze geven elkaar een liefdevolle glimlach. Vandaag tekenen ze het einde aan 55 jaar huwelijk maar ze delen het verleden en al de mooie herinneringen samen. Het proces was pijnlijk en rauw maar zoals Henk zei “ we zijn er goed aan begonnen en we eindigen het samen goed”.

Zijn jullie ook van plan te gaan scheiden? En willen jullie dat samen ook goed afsluiten? Bel of mail ons dan voor een gratis kennismakingsgesprek.