Kerstregeling

Kerstregeling na scheiden

Voor ons zitten Anne en Joey. Een vriendelijk koppel dat een aantal jaren geleden is gescheiden bij een andere mediator.

Ik vraag wat maakt dat ze bij ons zijn. Met trillende handen neemt Anne het woord. “ we zijn 3 jaar geleden gescheiden maar we hebben sindsdien alleen maar ruzie.” Nu hebben we ruzie over de omgangsregeling met de kerst.

Anne begint te huilen, dikke tranen rollen over haar wangen. Haar fragiele schouders hangen droef naar voren.

Joey schuift de stoel wat verder bij Anne weg. Hij weet duidelijk niet wat hij met dit verdriet aan moet.

De volgende problemen komen het aller vaakst voor na een scheiding:

  1.  Emotionele stress: een scheiding is een zeer verdrietig proces er komen veel emoties bij kijken zoals verdriet, boosheid, angst en vaak ook veel frustratie. Het verwerken van deze emoties en het aanpassen in de nieuwe situatie is een grote uitdaging.
  2. Ouderschap: als er kinderen in de scheiding betrokken zijn dan zal er ook een ouderschapsregeling moeten komen. Het effectief maken onderhouden van deze regeling geeft ( zeker in het begin) vaak op start problemen dat kan leiden tot veel stress.
  3. Financiële problemen: na de scheiding moeten jullie van 1 naar 2 huishoudens. Het kost tijd om alle financiële zaken op een rijtje te krijgen en weer grip te krijgen op de nieuwe situatie
  4. Sociale veranderingen: een scheiding heeft vaak ook invloed op je sociale contacten. Een schoonfamilie die je opeens een stuk minder ziet. Vrienden die geen partij willen kiezen en afstand nemen. Het gevoel er “ er alleen voor te staan” is een vaak gehoorde uitspraak in onze praktijk
  5. Zelfbeeld: een scheiding kan je zelfbeeld en zelfvertrouwen aanpassen. Het gevoel dat je gefaald hebt, onzekerheden over wat je de kinderen hebt aangedaan, jezelf de schuld geven van de situatie etc
  6. Communicatieproblemen: communiceren met je ex-partner is vaak minder makkelijk net na de scheiding. Dit komt vooral voor als er nog onopgeloste conflicten zijn.

Dit laatste is bij Joey en Anne aan de hand. Tijdens het scheidingsproces is er niet gepraat over de dieperliggende oorzaak van de scheiding. Het was te pijnlijk om er toen over te spreken.

Anne was vreemd gegaan en Joey was hier achter gekomen. Nu drie jaar later zijn ze allebei verder in hun eigen proces. Anne biedt Joey haar excuses aan voor het feit dat ze de relatie om deze reden heeft verbroken. Schuldbewust zegt ze” Ik zat toen midden in mijn eigen proces ik heb echt niet genoeg naar jouw emoties gekeken. Achteraf gezien wilde ik veel te snel stappen zetten, terwijl jij nog niet zo ver was. Dat spijt met echt.

Joey schuift met zijn stoel wat dichter naar Anne, hij kijkt haar aan en zegt “ ik vind het zo fijn dat je dit uitspreekt, je hebt geen idee wat deze woorden met me doen. Ik wil jou ook mijn excuus maken voor het feit dat ik de laatste jaren zo vaak onredelijk boos was.

De kerstregeling was nadat ze dit hadden uitgesproken direct geregeld. Ze regelde ook direct de andere vakanties waar strijd over was. De strijdbaal is begraven, de spanning is eruit, de kinderen zullen dit direct opmerken…en Joey en en Anne, die hebben een vredige kerst!