Indexatie, zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie gaat fors omhoog !

Indexatie, zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie gaat fors omhoog

Ieder jaar zal per 1 januari de te betalen alimentatie verhoogd worden met het percentage van de wettelijke indexering. Zo staat het standaard in convenanten en vaststellingsovereenkomsten. Maar al te vaak wordt dit vergeten omdat beide partijen (de betalende en de ontvangende) de juridische stukken (liever) niet meer lezen. Echter kunnen de gevolgen daarvan groot zijn.  Dit recht van alimentatie indexering kan namelijk altijd nog door de ontvanger alsnog met terugwerkende kracht worden opgevraagd. In die gevallen kan het vervolgens om flinke bedragen gaan.

 

Was het percentage van de kinderalimentatie en partneralimentatie indexering in januari 2023 nog 3,4 %, nu is het per 1 januari 2024 vastgesteld op 6,2%. Dat is een fikse stijging en deze treedt automatisch in werking.

 

De verhoging van 6,2%  wettelijke alimentatie indexering komt bovenop het bedrag aan kinderalimentatie en of partneralimentatie dat op 31 december van het voorgaande jaar maandelijks betaald moest worden.

 

Het is wel mogelijk om middels mediation, in onderling overleg, van de wettelijke indexering af te wijken. Je kunt bijvoorbeeld de indexering uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren afspreken. Ook kun je gezamenlijk bepalen af te wijken van de wettelijke alimentatie indexering.

Neem voor meer informatie contact op met onze praktijk aan de Spoorstraat 55.